Torus wordmark logo

Supreme Oreoz

Gary Payton x Oreoz
Supreme Oreoz

Highlights

Micron Screen Size

159 - 90u

Total Cannabinoids

90.8%

Total Terp %

7%